ŻYWIECCZYZNA
17-09-2020

Album - dzwonnice zabytkowe

Rodzimy charakter mają dzwonnice drewniane, kryte dachami brogowymi bądź hełmami pokrytymi gontem lub blachą. Ze względu na typ konstrukcji można wyróżnić dzwonnice szkieletowe, wieńcowo słupowe i wieńcowe. Ich autorami i wykonawcami byli miejscowi cieśle. Do wnętrza dzwonnicy pro-wadzą drzwi, a klucze do nich przechowywane są u opiekuna i stróża obiektu. Większość istniejących na Żywiecczyźnie dzwonnic wpisana jest do rejestru zabytków... jpeg  Kliknij ten link obejrzyj te cenne i unikalne zabytki architektury żywieckiej.

  link 


Materiały (ARCHIWALNE) do  tej zakładki też pochodzą ze zbiorów H.Woźniaka.(oprac. M.M.)

http://www.tmzz.org.pl/d,5,121,akt.html


 

« powrót do listy

Copyright © Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej.

projekt i wykonanie