Członkowie Honorowi TMZŻ

jpegGiełdanowski Mieczysław (1927-2014). W latach 1951-1956 pracował w PTTK, po czym przeniósł się do pracy w PSS Społem, przez 5 lat pracował w Zakładach Przetwórczych „LAS”, następnie w żywieckiej Futrzarni i „PONAR” -skąd w roku 1980 odszedł na emeryturę. Turystyka i zagospodarowanie turystyczne Beskidów było i jest jego pasją. Pozostawił swój wyraźny ślad w wybudowanej czynem społecznym GOPR-ówce na Hali Miziowej, jest współautorem przewodnika po Beskidach. W ostatnich latach włączył się w nurt działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, gdzie pełnił funkcję kierownika Resursy Mieszczańskiej.

jpegMaria Krystyna Habsburg (1923-2012), księżna, córka Alicji i Karola Olbrachta. Dzieciństwo i młodość spędziła w Żywcu, okupację niemiecką w Wiedniu, Po wojnie wraz z rodzina wyemigrowała do Szwecji, stamtąd doDavos w Szwajcarii, skąd w 2002 r. wróciła do rodzinnego Żywca gdziespędziła resztę życia i tu została pochowana.

jpegJanoszek Józef ur. w 1931 r. wieloletni dyrektor Przedsiębiorstwa Transportu Handlu Wewnętrznego, przez 6 lat prezes Powiatowego Komitetu Stronnictwa  Demokratycznego w Żywcu, był prezesem Samorządu Mieszkańców na Osiedlu XX-lecia (Parkowym), a przez 20 lat był prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej (aktualnie prezes honorowy). Odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP. Inicjator powrotu do Żywca i orędownik arcyksiężnej Marii Krystyny Habsburg.

jpegKłusak Karol ur. w 1927 r. w Żywcu. Absolwent LO im. M. Kopernika w Żywcu, a następnie Wydziału Rolno Leśnego Wyższej Szkoły Rolniczej w Krakowie. Po studiach pracował na stanowisku z-cy dyrektora Zespołu PGR w Baligrodzie, agronomem w Dukli. Od 1959 r na stanowisku nauczyciela w szkołach rolniczych w Międzyświeciu. W l. 1959-80 w szkole rolniczej w Lublińcu, a od 1980- 1987 w Żywcu Moszczanicy. Na emeryturze aktywny w Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej.

jpegKs. Kozieł Stanisław  ur. w 1948 r. w Czańcu, prałat, proboszcz parafii św. Floriana w Żywcu Zabłociu. Kapelan Towarzystwa.

 

jpegKupczak Adam ur. w 1934 roku w Żywcu. Miłośnik i pasjonat swojego miasta, aktywny członek Towarzystwa, wielokrotny członek zarządu. Inicjatywny działacz samorządowy (przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej) społeczno polityczny.


jpegŁozińska Aleksandra (ur. 1932) Wielokrotny członek zarządu Towarzystwa, skarbnik i księgowa tej organizacji.

 

jpegŁukaszek Ferdynand ur. w 1921 r. w Przyłękowie. Mieszka w Żywcu. Z zawodu nauczyciel, w rzeczywistości działacz społeczno polityczny. W młodości w ZMW, później w ZSL i PSL. Był posłem na Sejm II kadencji w PRL, podinspektorem Oświaty w PPRN, przewodniczącym PPRN. Do dziś sympatyk TMZŻ

jpegMikś Józef(1911-1999), nauczyciel, muzyk, muzyk folklorysta, zbieracz pieśni ludowych na Żywiecczyźnie, kompozytor, dyrygent chórów i orkiestr, pasjonat harcerstwa. Współzałożyciel Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej, prezes Towarzystwa w latach 1967-1970).

jpegMiodońska Wanda ur. w 1933 r. mieszka w Żywcu, poetka, autorkakilkunastu tomików poezji. Od 1978 w Grupie Literackiej Gronie. Od roku 1997 prezes Grupy Literackiej „Gronie”.

 

jpegMurański Andrzej z Juszczyny, ur. w 1939 roku. Zajmuje się rolnictwem i ogrodnictwem w Juszczynie. Zielarz i radiesteta. Od 1964 r. w Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej i w STL.Poeta i gawędziarz. Autor książki „Pogodki spod Romanki”

jpegNowak Józef (1920-2013), rodem z Grojca. Większość życia spędził na Śląsku i w Warszawie, gdzie osiadł na stałe. Emocjonalnie związany z rodzinnym Grojcem, Żywcem i Ziemią Żywiecką, co udowodnił w kilku publikacjach książkowych. Wieloletni członek zarządu Oddziału Warszawskiego TMZŻ, a w latach 1984-1989 prezes Oddziału.

jpegPerzyńska Maria zmarła w 2008 r. Była córką Władysława Kępińskiego, do roku 1940 właściciela majątku w Moszczanicy koło Żywca. Mieszkała w Warszawie, pracowała w handlu zagranicznym. Rodzinnie i emocjonalnie związana z Żywcem. Była prezesem Oddziału Warszawskiego TMZŻ w latach 1993-2004. Okres ten cechował się dynamiczną działalnością.

jpegProchownik Waleria ur. w 1943 r. w Żywcu - Sporyszu Od 1980 r. członek Grupy Literackiej „Gronie” i STL. Jako gawędziarka zadebiutowała w 1989. Startuje w „Sabałowych Bajaniach”. Laureatka licznych konkursów literackich i gawędziarskich.

jpegRączka Zofia(1927-2010),  archiwistka, adiunkt naukowo-badawczy w Archiwum Państwowym m. Krakowa i Województwa Krakowskiego oraz dyrektor Archiwum Państwowego w Żywcu. Wieloletnia sekretarz Towarzystwa, autorka licznych publikacji o Żywcu i Żywiecczyźnie. Parała się również malarstwem i poezją.

 

 

jpegStanik Czesław ur. w 1931 r. w Ślemieniu, w młodości działacz sportowych i młodzieżowych organizacji, pracował w budownictwie i kółkach rolniczych, wieloletni radny gminny i powiatowy.

 

jpegSzlagor Antoni ur. w 1950 r. w Żywcu. Łącznościowiec, teletechnik, nauczyciel rozmiłowany w Żywcu, samorządowiec, przewodniczący Rady Miejskiej, a od roku 2002 burmistrz Żywca. Dał się poznać, jako dobry organizator i gospodarz. Wspiera działalność Towarzystwa poprzez stwarzanie mu odpowiednich warunków materialnych i duchowe wsparcie do działania.

jpegSzubel Lucyna z Chrzanowa ur. w 1932 r. poetka, członek Grupy Literackiej „Gronie”, przez 20 lat była prezesem Grupy. Debiutowała w 1967 r. Ma na swoim koncie setki utworów i dziesiątki publikacji książkowych. Na stałe mieszka w Chrzanowie.

jpegSczelina Janina. Nauczycielka języka polskiego w LO im. M. Kopernika w Żywcu. Jest członkiem Towarzystwa i członkiem Grupy Literackiej „Gronie”. W kadencji 2013-2016 zastępca prezesa Towarzystwa.

 

jpegTrębacz Tadeusz ur. w 1933 r. w Młoszowej w powiecie chrzanowskim. Od 1952 r. w Żywcu. Instrumentalista, muzyk, dyrygent i kompozytor. Od zarania powstania członek Towarzystwa, działacz w administracji kultury w powiecie żywieckim i w b. woj. bielskim. Kolekcjoner prasy regionalnej i autor książki „Historia kultury Żywiecczyzny”.

jpegWoźniak Hieronim ur. w 1933 w Kozińcu w powiecie wadowickim. Od 1955 w Żywcu, nauczyciel i dyrektor w Zespole Szkół Ekonomiczno Gastr. Redaktor w Gazecie Żywieckiej i redaktor naczelny dwutygodnika „Nad Sołą i Koszarawą” od 1998 roku. Autor kilku książek o Żywiecczyźnie. Od kilkunastu lat w zarządzie Towarzystwa. Jest inicjatorem i organizatorem corocznych konferencji regionalistów żywieckich.

jpegWójcik Józefa(1922-2010). Była członkiem Grupy Literackiej „Gronie”. Słynna, wielokrotnie nagradzana gawędziarka Od roku 1972 uczestniczyła w największej tego typu imprezie folklorystycznej w Polsce, jaką są "Sabałowe Bajania" - ogólnopolski konkurs gawędziarzy, instrumentalistów i śpiewaków ludowych w Bukowinie Tatrzańskiej, gdzie plasowała się zawsze na czołowych miejscach.

jpegWróbel Józef z Choczni koło Wadowic. Członek Grupy Literackiej „Gronie”. Instrumentalista ludowy (piszczałka). Poeta, autor tomiku „Wracam do pióra”.

 

jpegKrólikowska Rozalia (1884-1972) Rozmiłowana w Żywiecczyźnie poetka, utalentowana matka i gospodyni, działaczka założonej przez siebie sekcji kobiet Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, poetka, członek Grupy Literackiej „Gronie”. Autorka „Wesela żywieckiego”, „Skubania pierza”, „Przenosiny Cechu”.

 także (zakładka w trakcie edycji)

Suchanek Karol, Szlagór Franciszek, Kawalec Adam, Mlaskawa Stefan, Biernat Franciszek, Ks bp Rakoczy Tadeusz, Ks. inf. Fidelus Władysław, Widzyk Jerzy, Szarliński Jan, Maultz Ewa, Klinowska Władysława, Kawa Sebastian, Para Prezydencka Anna i Bronisław Komorowscy, Statek M/S Żywiec. Leon Figura, Ewa Gołek, Adam Turotszy, Stanisław Białek, Edund Zaiczek...

 

 

« powrót do listy

Copyright © Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej.

projekt i wykonanie