ZABYTKI - OCHRONA
05-04-2013

Zabytki Żywca - centrum miasta i najbliższe obiekty

 Na fotografii (obok) widoczne szczyty dwóch wież (od strony apteki  na rynku) - dzwonnica i wyższa wieża kościoła parafialnego. Na stronie będą kolejno prezentowane ważniejsze obiekty zabytkowe (tzw. otwarte zabytki)...

 

 

 


 Ratusz (Rynek 2).

jpeg.Jest to najokazalszy budynek w Rynku, często fotografowany i malowany, swoisty landmark czyli znak rozpoznawczy Miasta Żywiec, podobnie jak jego herb. W wielkim pożarze miasta w 1857 spłonęła w większości drewniana zabudowa, a wśród spalonych obiektów znalazł się również pochodzący z początków XVIII wieku poprzedni ratusz, który zbudowano z drewna na środku placu... [obecny] Budynek władz miejskich oddano do użytku w roku 1868 i nazywano go wtedy często domem gminnym...   Okazała eklektyczna fasada, na której stykają się elementy neogotyckie i neorenesansowe, a nawet detale mauretańskie, co przywodzi na myśl południową Europę, jako źródło inspiracji nieznanego z nazwiska architekta. Patrząc na nią ktoś przed wielu laty nazwał ten gmach przekornie zemstą Żydów na mieszczanach żywieckich. Chodzi o skojarzenie fasady żywieckiego ratusza, przypominającą zburzoną przez Niemców w 1942 synagogę na Zabłociu, z sięgającym XVII wieku zjawiskiem obyczajowym znanym pod nazwą Przywileju Konstancji, a który sprowadzał się do zwyczajowego zakazu posiadania przez Żydów nieruchomości w granicach Królewskiego Miasta Żywiec.                (H.Woźniak - fragm.artykułu)


Zespół obiektów:

Nowy Zamek.  Park zamkowy z domkiem Chińskim.  Stary Zamek.  Oficyny zamkowe(wozownia  i stajnia). W połowie XV wieku powstał stary zamek, który przez swoich zmieniających się właścicieli (Skrzyńscy[], Komorowscy, Wielopolscy, Habsburgowie)był wielokrotnie rozbudowywany i przbudowany.Obecnie to trzypiętrowa budowla otaczająca arkadowy dziedzniec (prostokątny). W najstarszej części zachowane są renesansowe portale. Obok oficyny (z początku XVIII wieku) - ich przedłużeniem jest neoklasycystyczny pałac Habsburgów (powstał w l.1885-1895) - często nazywany "nowym zamkiem". Założony w 1712 roku ogród zamkowy został w XIX wieku  przekształcony w rozległy park krajobrazowy. W parku poza pomnikami przyrody na szczególną uwagę zasługuje Domek Chiński z XVIII wieku (zlokalizowany na wyspie). Cały kompleks został zrewitalizowany i zagospodarowany  kulturanie oraz turystycznie (np. w Starym Zamku znajduje się USC oraz  muzeum, w oficynach[dawne stajnie,wozownia] - część muzeum, kawiarnia, informacja turystyczna, Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej).  Zrewitalizowaną część parku uzupełniono nowymi obiektami...

                                                             jpeg.                  


Grupa obiektów:

Kościół Narodzenia NMP (konkatedra).    Plebania przy kościele(z bud.gospodarczym i ogrodem).  Figura-plac kościelny.    Dzwonnica przy kościele NMP.

 Kościół parafialny p.w.Narodzenia NMP pochodzi z 1.połowy XV wieku. Wznoszony był w stylu gotyckim ale w wyniku częstych przeróbek i przebudowy zawiera elementy renesansowe, barokowe (i in.). Historycznie położony w obrębie cmentarza(dziś plac przykościelny) w pobliżu rynku. W XVI w. dobudowano kaplicę rodzinną Komorowskich a w 1929 r. wzniesiono  kaplicę grobową Habsburgów. Dzisiejsza (ok.60m) wieża wielokrotnie odnawiana(konsekwencje pożaru i różnych zniszczeń) posiada arkadowa galerię. Wnętrze   ma wystrój głównie barokowy. Szczególnie warte zobaczenia są: późnogotycka płaskorzeźba Zaśnięcie Matki Boskiej - środkowa część tryptyku po str. północnej, ołtarz główny(XVIIw.), późnobarokowe organy...  

Plebania przy kościele Narodzenia NMP została zaprojektowana oraz wybudowana przez księdza Franciszka Augustina(w latach 1822-1824).

Figura (plac kościoła Narodzenia NMP) - kamienna rzeźba Matki Boskiej (Królowa Nieba i Ziemi → Wł.Jura, Kapliczki... ) Niepokalanie Poczętej z Dzieciątkiem (z 1755 r.)

Drewniana dzwonnica przy kościele Narodzenia NMP (z XVI w.) spłonęła w 1711 roku a na jej miejscu zbudowano (1723/24) obecną, murowaną. Jej kamienne mury są zwieńczone dachem namiotowym(czerwona dachówka) zakończonym miedzianą "banią",krzyżem i chorągiewką z herbem Wielopolskich. Pod dachem ornament-fala. Wewnątrz drewniana więźba i schody do dzwonów. Na ścianie zewnętrznej pamiątkowe tablice. Przed dzwonnicą (od strony rynku) ulokowano pomnik papieski Jana Pawła II (oczywiście współczesny)...      

zobacz fotografie:  jpeg.

 

Stary Budynek ul. Kościuszki 5

Zabytkowy obiekt zwany SIEJBĄ stoi w bezpośrednim sąsiedztwie konkatedry i jest to przypuszczalnie najstarszy budynek w żywcu - jego wiek jest trudny do określenia (ok. 200 lat) gdyż jest to kompozycja 3 budynków często przerabianych. Poprzednio w Siejbie było ulokowane Muzeum Ziemi Żywieckiej (obecnie→Stary Zamek). Po generalnej renowacji(oraz adaptacji) w Siejbie mieści się Biblioteka Samorządowa. Obiekt (zdaniem TMZŻ) powinien być wpisany do rejestru zabytków.

  jpegjpegjpegjpegjpeg

 

 Ciekawsze obiekty w pobliżu... kościół p.w. Św. Krzyża, Kasa Chorych, Budynek Sokoła (MCK) i inne.

jpeg  jpeg  jpegjpeg  jpeg    jpeg jpeg jpeg    jpeg jpeg jpeg  jpeg

 

 

 

« powrót do listy

Copyright © Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej.

projekt i wykonanie