Tak było ! - nasze archiwum
22-08-2016

DZIAŁALIŚMY i DZIAŁAMY !


11-06-2016

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE G. L. "Gronie"

Wybraliśmy Nowy Zarząd 


21-05-2016

Spotkanie z Poezją Grupy Literackiej GRONIE

"Dziecko w oczach Matki" 


23-04-2016

Wiesława Pawłowska-Migdał - spotkanie promocyjne

Grupa Literacka "Gronie" zaprosiła członków i sympatyków 23 IV na spotkanie autorskie połączone z promocją książki...


23-01-2016

KOLEJNE GODY u GRONIARZY


22-12-2015

JUBILEUSZOWE SPOTKANIE z okazji 35 lecia pracy twórczej WALERII PROCHOWNIK

 o pani Walerii i jej osiągnięciach

Copyright © Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej.

projekt i wykonanie