Aktualności *
16-10-2023

Tajna Organizacja Niepodległościowa i inne organizacje konspiracyjne na terenie powiatu żywieckiego

 W przeddzień Święta Zmarłych warto wspomnieć o tych , których nie ma wśród nas, a którzy w chwilach próby zdali jakże trudny egzaminbohaterstwa, poświęcenia, oddania Ojczyźnie. Na Żywiecczyźnie było ich wielu. Znanych, docenianych i tych nieraz bezimiennych, którzy przelewali krew za Ojczyznę podczas II wojny światowej, a za swą nielegalną działalność ginęli w obozach koncentracyjnych, byli katowani i rozstrzeliwani przez hitlerowców.

                                         O takich bohaterach mówił 29 VIII br mgr Kamil Steblik w prelekcji „Tajna Organizacja Niepodległościowa i inne organizacje konspiracyjne na terenie powiatu żywieckiego w latach 1939-1942”.  Szczególną uwagę poświęcił prelegent postaci Antoniego Studenckiego ps.”Bystry” , który był organizatorem powstałej na Żywiecczyźnie Tajnej Organizacji Niepodległościowej - grupy konspiracyjnej Polskiego Państwa Podziemnego. Należeli do niej m.in.:  Karol Studencki, Antoni Ścieszka, Józef Sobel, Antoni Gowin, Gustaw Szymik.  Antoni Studencki uważał walkę w podziemiu za swój podstawowy obowiązek. Swój program oraz działalność, a także informacje o sytuacji w okupowanej Europie TON przedstawiała w gazetce konspiracyjnej „Front Polski” wydawanej    w Żywcu w tajnej drukarni zainstalowanej w mieszkaniu Antoniego Ścieszki w latach 1940-1942. Pan Kamil Steblik szczegółowo przedstawił słuchaczom        w jaki sposób doszło do likwidacji drukarni i kolejnych aresztowań głównych działaczy TON przez Gestapo. W przedstawionym fragmencie swej pracymagisterskiej potomek ppłk. Władysława Steblika ukazał tylko fragment mniej znanej społeczeństwu, a jakże szerokiej działalności organizacji podziemnych na Żywiecczyźnie w czasie II wojny światowej.

Bożena Husar

« powrót do listy

Copyright © Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej.

projekt i wykonanie