Gronie

REGULAMIN przyjmowania tekstów do czasopisma TMZŻ GRONIE

 

Czasopismo TMZŻ GRONIE
HISTORIA – KULTURA - SZTUKA
Wydawnictwo poświęcone Żywiecczyźnie i Beskidom

Pierwszy numer czasopisma GRONIE ukazał się w 1938 roku. Komitetem redakcyjnym kierowali wtedy Michał Jeziorski i Stanisław Szczotka, klasycy regionalizmu zywieckiego. Po II wojnie światowej czasopismo TMZŻ zaczęło ukazywać się dopiero w 1968 roku jako rocznik KARTA GRONI. Do 2005 ukazały się 24 numery. Od 2006 do 2010 GRONIE ukazywały się jako półrocznik, zaś od 2011 są ponownie rocznikiem. Publikowanie tekstów w GRONIACH odbywa się na zasadach honorowych.


REGULAMIN przyjmowania tekstów do czasopisma TMZŻ GRONIE
1. Teksty ukazują się w trzech działach każdego numeru:
ARTYKUŁY – zawiera opracowania naukowe lub popularno-naukowe opatrzone stosownym aparatem naukowym.
MATERIAŁY i RECENZJE – publikacje źródłowe, eseje i recenzje wydawnictw poświęconych tematyce regionalnej.
KRONIKA KULTURALNA – noty i relacje dotyczące ważnych wydarzeń kulturalnych oraz Kronika obraz roku zawierająca kluczowe informacje o zdarzeniach kulturalnych na Żywiecczyźnie z podziałem chronologicznym.
2. Redakcja dobiera teksty według kryteriów merytorycznych i w porozumieniu z autorami dba o wysoki poziom publikowanych materiałów.
3. Objętość tekstów jest ograniczona według zasad zdrowego rozsądku. Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonania koniecznych skrótów, dostosowań lub podziału publikacji.
4. Teksty przyjęte do publikacji podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim.
5. Teksty przyjmowane są w wersji elektronicznej. Należy je dostarczyć do redakcji na nośniku elektronicznym (w tym pocztą elektroniczną) jako tekst Word zapisany czcionką Times New Roman 12 (aparat naukowy TNR 10). W przypadku tekstu ilustrowanego należy dołączyć odrębnie ilustracje wraz z opisem, a w tekście czytelnie zaznaczyć, gdzie owe ilustrację mają się znaleźć.
6. W przypadku odrzucenia tekstu redakcja zawiadamia autora z ogólnym podaniem Przyczyny.
7. Z tytułu publikacji autorzy wymienieni w rubryce NASI AUTORZY otrzymują po 1 egzemplarzu pisma.  


Regulamin przyjmowania tekstów do "GRONIE"


 

« powrót do listy

Copyright © Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej.

projekt i wykonanie