rok 2012 archiwum
26-10-2012

Zamiejscowe Koło TMZŻ w Krakowie !

 

 

 

 Powstało koło zamiejscowe TMZŻ w Krakowie.

W Krakowie, podobnie jak w innych większych miastach w całej Polsce mieszka spora grupa Zywczaków. Wielu z nich z nostalgią wraca do lat spędzonych w rodzinnej ziemi żywieckiej. Oni to z inicjatywy Adama Turotszego wyrazili chęć przynależenia do naszego Stowarzyszenia. 

Spotkanie inauguracyjne odbyło się w dniu 25 X 2012 r. w świetlicy DH Jubilat. Przybyło około 20 osób. Przybyła delegacja zarządu TMZŻ z prezesem Marianem Deptułą na czele.

Założenia i cele koła określił w swym wystąpieniu prezes M. Deptuła, po czym zebrani obejrzeli prezentację autorstwa H. Woźniaka "Szkice do dziejów Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej.Wybrano zarząd koła w składzie:


Prezes: Adam Turotszy

Sekretarz: Bożena Magnucka

Skarbnik: Grażyna Szmerek

po czym w miłej i serdecznej atmosferze dyskutowano o przeszłości i teraźniejszości miasta nad Sołą i okolicznych wsi. 

Warto może w tym miejscu wspomnieć, że w spotkaniu tym brali udział tak znani i znakomići goście jak Jan Kowalczyk śpiewak operowy Filharmonii Krakowskiej, Jan Ozaist, syn Adama i Zofii Ozaistowej, nauczycieli i komendantki hufca ZHP w Żywcu przed wojną, Tomasz Greń, wnuk Macikowskiego słynnego fotografa żywieckiego z lat okupacji.

« powrót do listy

Copyright © Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej.

projekt i wykonanie