Galeria
29-08-2014

Obrazy P.T. Zofii Rączki

Zofia Rączka urodziła się 9 lipca 1927 r. w Lesznie koło Kutna. (Rodzice jej pochodzili z okolic Żywca). Szkołę powszechną ukończyła w Kutnie (1939) a gimnazjum i liceum po okupacji w Kutnie oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Żywcu - tu egzamin dojrzałości (luty 1946). Po krótkim epizodzie pracy w oświacie podjęła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (od 1947 - Wydział Humanistyczny) i w marcu 1952 r. uzyskała dyplom magisterski filozofii (z zakresu historii). Kończąc studia na UJ podjęła pracę w Archiwum Państwowym w Katowicach (filia w Będzinie). Po pewnym czasie została kierowniczką Powiatowego Archiwum Państwowego w Żywcu (pracowała na tym stanowisku do emerytury w 1982 r.).... Brała czynny udział w życiu miasta oraz regionu. Od 1960 roku bardzo aktywnie działa wTowarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej. Dużo publikuje, pełni ważne funkcje w TMZŻ (sekretarz Towarzystwa, kierownik Studium Wiedzy o Żywiecczyźnie, praca redakcyjna "Karty Groni"/ "Groni"). Doceniana i odznaczana przez władze regionalne i państwowe (n.p. wpis do Złotej Księgi). Do końca aktywna. Zmarła 22 października 2010 r., pochowana jest na cmentarzu parafialnym w Zabłociu. W galerii prezentujemy niektóre obrazy autorstwa Zofii Rączki  – aktywnej regionalistki - działaczki TMZŻ, archiwistki, poetki i malarki (malarstwo nieprofesjonalne). Nie sposób pokazać wszystkich obrazów – wybrane zostały wykonane na deseczkach, deseczkach z płótnem (+ odp. podkład) i kartonach. Zastosowano głównie temperę. Pani Zofia malowała pejzaże, kwiaty, portrety, obrazy Madonny oraz tzw. kopie czyli obrazki z motywami wziętymi z istniejących obrazów. Na szczególną uwagę zasługują właśnie Madonny. Dużym zainteresowaniem cieszyły się : tryptyki oraz seria anioły.  jpeg.           (zob. też: art. "Pamięci pani magister Zofii Rączki"/J.Szczelinowa/Gronie nr10, s. 11-124 //ew. art."Twórczość poetycka Zofii Rączki"/R.Mołdysz/gronie nr 8, s.167-180)

« powrót do listy

Copyright © Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej.

projekt i wykonanie