Konkursy

Konkurs: "WSPOMNIENIAMI MALUJEMY OBRAZ ŻYWCA"

 

Z okazji Jubileuszu 750-lecia Żywca,

Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywiekiej

ogłasza ogólnopolski konkurs p.t.

 

WSPOMNIENIAMI MALUJEMY OBRAZ ŻYWCA”

 

Konkurs adresujemy do wszystkich mieszkańców naszego kraju, którzy chcą podzielić się swoimi obserwacjami, doświadczeniami życiowymi, ciekawym zdarzeniem, historyjką, anegdotą mającą związek z miastem Żywiec i jego historią. Może to być opis jednego dnia w Żywcu, niezwykłego wydarzenia związanego z tym miastem, spędzoną tu młodością, nauką czy pracą, zasłyszaną opowieścią dziadków lub napotkanymi tu ciekawymi ludźmi czy miłością życia.

 

Uczestnik konkursu może przesłać tylko jeden tekst, uzupełniony np. zdjęciem lub ilustracją, których jest autorem. Objętość prac sporządzonych jako czytelny rękopis, maszynopis, wydruk komputerowy, nie może przekraczać 3 stron.

 

Pracę (w 3 egz) należy opatrzyć godłem i wiekiem autora, a w załączonej zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem zamieścić metryczkę autora (imię, nazwisko,wiek lub rok urodzenia, adres zamieszkania, telefon, ew. adres e-mail, ).

 

Prace z dopiskiem „Konkurs”, należy przesyłać (dostarczać) do siedziby Towarzystwa Miośników Ziemi Żywieckiej pod adresem: 34-300 Żywiec, ul. Zamkowa 4, w terminie:

od 1.12.2017 do 31.03.2018 roku.

 

O przyjęciu prac na Konkurs decyduje data wpływu pracy do TMZŻ.

 

Wyboru laureatów konkursu dokona Komisja Konkursowa, która przyzna nagrody za najciekawsze, nieznane, najbardziej wyjątkowe wspomnienia.

 

Wybrane przez Organizatora Konkursu prace mogą być opublikowane w odrębnym wydawnictwie książkowym, periodyku „Gronie” i na łamach prasy.

 

 

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej

 


Przewodniczący Komisji Konkursowej

Zbigniew Bukowski


 

Szczeółowy regulamin Konkursu zamieszczony jest na tej stronie interetowej (www.tmzz.org.pl) PRZECZYTAJ lub POBIERZ :


« powrót do listy

Copyright © Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej.

projekt i wykonanie